• 小香湖水綠釦零 (2)
  • 小香湖水綠釦零 (3)
  • 小香湖水綠釦零 (1)
  • 小香湖水綠釦零 (4)
1

CHANEL COCO 湖水綠 荔枝牛皮釦式零錢包

Regular price
NT$ 29,800.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 29,800.00

小香湖水綠釦零 (2)小香湖水綠釦零 (3)小香湖水綠釦零 (1)小香湖水綠釦零 (4)


※ 憑巴黎春天保卡享 一年保固 

如需使用【銀角零卡分期】

加入LINE客服